เบต้ากลูแคน150 มก.
60 แคปซูล / กระปุก
1,500 บาท
1,300 บาท
เบต้ากลูแคน250 มก.
60 แคปซูล / กระปุก
2,500 บาท
2,300 บาท
เบต้ากลูแคน330 มก.
60 แคปซูล / กระปุก
5,000 บาท
4,500 บาท

ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด

คือตัวเรา

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ